Hệ Thống Bơm Định Lượng Hóa Chất Thuộc Dự Án Mở Rộng Nhà Máy Lọc RUWAIS Tại ABU DHABI

Abu Dhabi Oil Refining (TAKREER) đã tiến hành một sự mở rộng lớn ở hiện tại phức tạp Nhà máy lọc dầu Ruwais, được đưa vào tháng 6 năm 1981. Các nhà máy thuộc sở hữu của Abu Dhabi National Oil (ADNOC). Phức hợp nhà máy lọc dầu nằm ở 240km về phía tây của Abu Dhabi.

Việc mở rộng Phức hợp nhà máy lọc dầu đã được lên kế hoạch ban đầu vào năm 2007, nhưng thông báo chính thức được thực hiện trong năm 2008. Các dự án thi công bắt đầu vào năm 2010 được hoàn thành vào năm 2015.

Hợp đồng trọn gói đầu tiên được trao cho SK Engineering & Construction trong năm 2010. Phạm vi của hợp đồng bao gồm việc xây dựng các phương pháp chưng cất dầu thô và các đơn vị hạ lưu.
"Các nhà máy lọc dầu sẽ sử dụng công nghệ Hydrocracked Unicracking cung cấp bởi UOP."

Dự án mở rộng nhà máy lọc Ruwais xây dựng một nhà máy lọc dầu mới với công suất 400.000 thùng/ ngày ở khu vực công nghiệp và nhà ở phức tạp Ruwais, nằm ở 250 km về phía Tây của Abu Dhabi, thủ đô của UAE. Việc xây dựng được hoàn thành vào đầu năm 2014.

KOVIS E & C thực hiện dự án hệ thống bơm định lượng hóa chất trong năm 2010 từ Nhà thầu SK Engineering & Construction. Số lượng bao gồm 13 gói. Gói dự án này được thực hiện trong 2 năm.