HỆ THỐNG BƠM ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT

      Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn 

 

      - Nhà thầu chính: Tập Đoàn Kỹ Thuật và Xây Dựng SK.
     - Công trình: Hệ Thống Bơm Định Lượng Hóa Chất.
     - Số lượng: 16 gói.
     - Năm thực hiện: 2014
     - Địa điểm: Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Việt Nam

 

 

 


      Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

      - Nhà thầu chính: Tập Đoàn Kỹ Thuật và Xây Dựng SK.
      - Công trình: Hệ Thống Bơm Định Lượng Hóa Chất.
      - Số lượng: 8 gói.
      - Năm thực hiện: 2014
     
- Địa điểm: Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Việt Nam

 

 

 


      Dự án RPLC Deep Conversion

      - Nhà thầu chính: KOLON e ENGINEERING/ Hyundai Eng
      -
Công trình: Hệ Thống Bơm Định Lượng Hóa Chất.
      - Số lượng: 15 gói.
      - Năm thực hiện: 2014
      -
Địa điểm: Puerto La Cruz, Edo, Anzoategui, Venezuela

 

 

 

 

      Dự án mở rộng Nhà máy lọc RUWAIS tại ABU Dhabi      

   - Nhà thầu chính: Tập Đoàn Kỹ Thuật và Xây Dựng SK.
   - Công trình: Hệ Thống Bơm Định Lượng Hóa Chất.
   - Số lượng: 13 gói.
   -  Năm thực hiện: 2010  
   - Địa điểm: ABU DHABI, UAE

       Nhà máy lọc dầu Esmeraldas tại Ecuador

     - Contractor: Tập Đoàn Kỹ Thuật và Xây Dựng SK.
     - Service: Chemical Dosing System.
     - Số lượng: 12 gói.
     -  Năm thực hiện: 2010
     -  Địa điểm: Esmeraldas, Ecuador

 

 

 

 

KovisHAPPINESS – PASSION - DREAM

Office

6th floor - VIPD Building, No. 4 Nguyen Thi Minh Khai Str., Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel   : +84-28-3911 7211 / 12

Fax : +84-28-3911 7213

Factory

Workshop 4A, Road N4, Vinatex- Tan Tao I.P, Phuoc An Com., Nhon Trach Dist., Dong Nai Prov., Vietnam
language