logo

Lịch sử và phát triển

2018 ~ 2009

  • 2018~2019. Thực hiện dự án

            o    Dự Án HSVC1 PP4 - Xây dựng dân dụng – Công trình nhà tạm.

             o    Dự Án HSVC1 PP4 - Hệ thống định lượng hóa chất (2 gói)

             o    Dự Án PMB Ferroalloys SND. BHD. - Dust Collector

  • 2017~2018. Thực hiện dự án

            o    Dự Án Nhà Máy Phân Bón (NPK) - Steel Structure & Piping Works (104 người)

  • 2016. Thực hiện dự án

            o    Dự Án Lọc Dầu Nghi Sơn (NSRP) - Plant Piping Works  (534 người)

  • 2015. Thực hiện Dự Án

             o    Dự Án Lọc Dầu KOLON (RPLC) - Gói phun hóa chất  (15 gói)

                   (KOLON e-Engineering/ HYUNDAI E&C / Venezuela)

  • 2014. Thực hiện Dự Án

o    Dự Án Lọc Dầu Nghi Sơn (NSRP) – Gói phun hóa chất  (16 gói)

o    Dự Án Lọc Dầu Nghi Sơn (NSRP) – Gói phun hóa chất  (8 gói)

o    Dự Án Lọc Dầu KOLON (RPLC) - Gói phun hóa chất  (15 gói)

o    NSRP Công Trường xây Dựng -1 – Xây dựng dân dụng – Công trình nhà tạm.

o    NSRP Căn-tin (Công trình tại Nghi Sơn) - Xây dựng dân dụng  – Căn-tin

o    NSRP – Trung tâm thể thao – Xây dựng dân dụng

o    Dự Án Lọc Dầu Nghi Sơn (NSRP) – Cấu kiện thép (940 tấn)

  •  2013. Thực hiện dự án

o    Nhà máy lọc dầu Jurong – Cấu kiện thép (800 tấn)

§  Nhà máy Lixil Global tại Việt Nam – Cấu kiện thép (60.2 tấn)

§  Nhà máy Nhiệt điện  Ô Môn – Cấu kiện thép (200 tấn)

  • 2012 Thực hiện các dự án:

o    Dự án Nhà máy lọc dầu Jurong: Sàn thao tác (800 tấn).

  • 2011. Thực hiện các dự án:

o    Dự án Nhà máy lọc dầu Esmeraldas - Hệ thống định lượng hóa chất (12 gói).

o    Dự án Nhà máy lọc mở rộng Ruwais - Gói phun hoá chất (16 gói).

o    Dự án Nhà máy lọc dầu  mở rộng Ruwais - Sàn thao tác (1760 tấn).

  • 2011. Xây dựng nhà xưởng tại Nhơn Trạch với tổng diện tích 5,250m2.
  • 2009. KOVIS E & C được thành lập tại việt Nam, văn phòng tại TP HCM.
   

 

KovisHẠNH PHÚC – NHIỆT HUYẾT – ƯỚC MƠ

Văn Phòng

Tầng 6 - Tòa nhà ATIC, Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Tel: (08)3911.7211 hoặc (08) 3911.7212
Fax: (08) 3911.7213

Factory

Nhà xưởng 4A, Đường N4, Vinatex - KCN Tân Tạo, Xã Phước An , Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
language